วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผีโม่แป้ง
ท่านชัยราชวัตร

วันนี้ท่านชัยราชวัตร ไปเล่นเรื่องยาแก้หวัดที่เป็นสารตั้งต้นการผลิตยาบ้าเซียไทยรัฐ

จากที่เคยพยายามหาคนสังฆ่ าประชาชนมาลงโทษ แต่วันนี้เซียไม่อยากให้หาคนผิดมาลงโทษแล้ว
เพราะเซียโจมตีคนที่ขวางการปรองดองเพื่อช่วยพ่อแม้วของเซียคมชัดลึกตูน

มุขนี้ คมชัดลึกเล่นหนักพอควร ผีโม่แป้ง ก็คือ สุนัขรับใช้นั่นเอง
"ฝรั่งลูกค้าคือพระเจ้า คนไทยเงินคือพระเจ้า คนจีนอำนาจเงินจ้างผีโม่แป้งได้"
แนวหน้าตูน

มุขนี้คนอื่นอาจแปลกใจ แต่ผมไม่เคยแปลกใจ
เพราะผมเชื่อว่าพลเอกสนธิรับใช้ทักษิณมาตั้งแต่แรกแล้วไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

การ์ตูนการเมืองไทยวันนี้